Úvod / Strona główna


Úvod / Strona główna

Partneři Eurocentrum Jablonec nad Nisou a Miejski Dom Kultury Muflon Jelenia Góra-Sobieszów ukončili závěrečným seminářem tříletý česko-polský projekt „Setkávání– tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“. Na semináři, který se konal ve středu 16.1.2013 v Jablonci nad Nisou a o den později 17.1.2013 v Jelení Hoře, zhodnotily ředitelky obou organizací paní Marta Procházková a paní Aleksandra Jarocińska projekt jako celek i jeho jednotlivé aktivity. Za tři roky trvání projektu v letech 2010-2013 bylo zrealizováno 30 společných aktivit a vydány dvě publikace, týkající se Velikonočních a Vánočních zvyků v česko-polském pohraničí.

seminar Setkavani_Jablonec 2013.jpgFF2012.jpgVelikonoce.jpg

Aktivity byly rozděleny do čtyř oblastí:

1) Setkávání s folklórem – sem patří největší akce projektu „Mezinárodní folklorní festival-česko-polské setkání“, který byl projektem založen a odehrály se první tři ročníky festivalu. Další aktivity byly spojeny s poznáváním lidových tradic během Velikonočních a Vánočních svátků, včetně výstav tradičních výrobků a výtvarné dílny.

2) Setkávání s hudbou – tato oblast představovala hudební amatérskou scénu v česko-polském pohraničí, ať už formou koncertů nebo pěvecké soutěže.

3) Setkávání s filmem – v rámci Víkendů s českým a polským filmem mohli diváci shlédnout nejznámější filmy svého přeshraničního partnera. Největší ohlas měla tato akce u dětských diváků, Krteček v Polsku a Bolek a Lolek v Čechách neměli konkurenci.

4) Setkávání s fotografií – závěrečná výstava fotografií „Jak žijeme“ vznikla z vybraných snímků vyhlášené fotosoutěže, jejímž cílem bylo zdokumentovat v průběhu jednoho roku život obyvatel regionu. Na výstavě byly zastoupeny snímky českých i polských autorů, které vybrala mezinárodní porota.

Na semináři v Jelení Hoře ocenil ve svém projevu pan Janusz Wojtas, radní Miasta Jelenia Góra, význam projektu pro vzájemné poznávání lidí a jejich kultur v příhraničí. Žijeme vedle sebe, dělí nás 70 kilometrů a v podstatě jsme se příliš neznali. A to se mění. Potkáváme se, navštěvujeme se a navazujeme spolupráci. A v tom chceme i dál pokračovat.

Projekt by nemohl být uskutečněn bez podpory Statutárního města Jablonec nad Nisou, který byl v první investiční části rovněž partnerem projektu, a Miasta Jelenia Góra. Obě města poskytla projektu finanční podporu. Hlavní částí spolufinancování přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj, projekt byl podporován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013.

 


Setkávání - tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí

Spotkania- tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu

Obyvatelé přeshraničních oblastí se příliš neznají a nestýkají. Oddělují je hory a hranice, ale pomyslná hranice je i ve vědomí lidí. A to chceme změnit - tuto hranici neznalosti a z toho plynoucí nedůvěry odstranit. Tím, že se vzájemně o sobě něco dozvíme, poznáme své tradice, zvyky, kulturu. Tím, že se budeme setkávat.
Projekt SETKÁVÁNÍ má umožnit sblížení obyvatel měst a okolí Jablonce nad Nisou a Jelení Hory na základě vzájemného poznávání jejich kultury. Sestává z řady aktivit realizovaných po dobu 3 let. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Mieszkańcy obszarów przygranicznych nie znają się zbytnio i niewiele się spotykają. Dzielą ich góry i granica, jednak pewna granica jest również w świadomości ludzi. I to właśnie chcemy zmienić – zlikwidować tę granicę niewiedzy i z tego wynikający brak zaufania.Dowiadując się o sobie, spotykając się, poznajemy swoje tradycje, zwyczaje, kulturę.
Projekt SPOTKANIA umożliwić ma zbliżenie mieszkańców miast i okolic Jablonca nad Nisou i Jeleniej Góry na bazie wzajemnego poznawania własnej kultury. Składa się z wielu działań realizowanych przez 3 lata. Projekt jest wspó
łfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego